Kasa aduro ase oman South Africa

South Africa

Afrika Kusini yɛ ndamu a atafre nso nsoroma Afrika, wɔ de kɔ akutu wɔ agya tɛtrɛtɛ, Namibia bɔɔ bo sefiri-anɔpa ma, Botswana bɔɔ sebe anɔpa ma, Zimbabwe bɔɔ sebere anɔpa ma, Mozambique bɔɔ anɔpa mu ma, Swaziland bɔɔ anɔpa mu ma, nanso Lesotho bɔɔ anɔpatɛ mu ma. Afrika Kusini ne yɛn sɛ yɛnobɔdwo asaase a wɔteɛmu, sɛdeɛ Kruger National Park ne Table Mountain National Park. Kyɛmpɔn Afrika Kusini begye bibii nyinaa, sɛdeɛ Pretoria begye na wɔ agya so. Asaase no yɛe denkyɛm sɛ Asaase Kusinisini, nanso obiara nso begye kasa Afrikaans ne Zulu. Afrika Kusini yɛ ahoɔden ahorow mu asaase a wɔteɛmu, nanso wɔde nkurɔfo agodwane ne nyinaa ye no wɔn ho akɔ dɔwɔtɛ asase no. Afrika Kusini yɛ nsuɔmmumɔ nsɛm maaha wɔ ahomaso dwotrɔ, wiase adwadeɛ ne nsɛm a anyɛ yiye.

Enɔ
Aworɔ wɔ Afrika Anaafo daa no, ɔyɛ ɔdɔdɔdɔma. Ɛnyɛ aprɔte4fↄm daa no nso. Akɔnnɛ ne 20°C (68°F) a ɛho hɔ ma ɛnyɛ. Anan mfinimfini mma no afiri na obiaba pane aforo no. Aforo no ka ho daa afe a ɛto so no. Ahyɛdeɛ nso afiri na ɛwɔ nnawɔtwe a ɛho dodo no mu. Mfinimfini mma no a yɛwɔ ha wɔ firi di nkyerɛ sɛ yewie ne nnoran. Nneɛma mma Afrika Anaafo yɛ nkokɔbɛ na maammɔ no dwoɔsoɔ no. Mfinimfini afiri ha agye akyi no, ɛwɔ nneɛma a wɔwɔ nnawɔtwe ho to so no ni. Ewiase no bɛhyɛ firi ha kyɛw. Mpiase mma Afrika Anaafo bɛtea ne nea ɛwɔ mfinimfini afiri ha mantwie ne aduasa.
Ɛnyɛ
  • Biasa mahu Pritoria akenkan ho nua boamafoɔ, nhomafoɔ boamɔneɛ, ne ntuma nea nnim ne ho nhomafoɔ
  • Bra mahu Kruger National Park ne mpa soɔ poɔ bi a, na tosoɔ anaa tɔɔtɔ mwini adwini, aboa ne ahoɔdede a ɛkɔɔ South Africa
  • Bra mahu Bunbo Mountain National Park na wodiye nkrɔmfoɔ ne nea nnim ne ho nhomafoɔ
  • Bra mahu Cape Town na wodiye leno ne nea nnim ne ho ntuma
  • Bra mahu Johannesburg na wotwa asase so ne nsuomfoɔ nsem ne soabantam a ɛkɔ South Africa
  • Bra mahu Durban na wodidi ne mpa ne amanono
  • Bra ma Port Elizabeth na awoɔ ne nsusua ne nea nnim ne ho ntuma
  • Bra mahu Soweto na wodiye nkonim, nkosua, ne ahumɔbrɔso
  • Bra mahu Drakensberg Mountains na tosoɔ so anaa nsuɔmmiri ahoɔden ne mpa mu
  • Bra mahu Pritoria na tosoɔ anaa awoɔ ne nsɛmfua, gallery, ne adwumamamfa a wodi ne ho