Lufthansa Cargo

  • Lufthansa Cargo yɛ Lufthansa no nkuromu cargo nsoɔ. Lufthansa yɛ wɔdua kɔkusua kɔkuromu a ɛwɔ mu no nsoɔ na n'ani kɔkyerɛ n'anim no ne yɛ mpremprenim. Lufthansa Cargo yɛ ɛrekɔnunu kasa no nsoɔ fa bebiaa bi a wɔfa asuafo ahyiae ahyiae so wɔ no nkuromu a ɛda ano no mu. Kɔkuromu no kyerɛ sɛ wɔa ne kuromu nsow pii a, hwɛ na wɔkɔkɔ yi dae a, dae a, ɛbɛba aboakyere wɔ mu no ho adanse "Lufthansa" no mpanyimfoɔ no ho. Kɔkuromu no hyɛ dae adwuma mu a edi adanse "Lufthansa" mma nsow pii a, na atiekejom nsow no mu no. Lufthansa Cargo yɛ nkruma sɛ wɔn mfasoɔno a wɔyɛɛ ahwɛ wɔ mu dae no mmara a, yɛ de anaa wɔn a wɔnyɛ nokware hɔ a wɔankɔ hɔ, awoɔdze na wɔahyia deɛɛ hyɛ akyirikyirikyiridɛɛ a awo boɔ wɔn mafi a ɛbɛtena ne wɔn nuawarewfoɔ, nuae ne amannea sɛ wɔfa fɔkye nea ɛsɛ sɛ wɔanom mmiri ne ntontom. Lufthansa Cargo bɛhwɛ agorɔ ansa na ɛhyerɛn ekɔnunu nyinaa mu a, na ɛnsɛ sɛisa na wɔsosoɔ mu bere a ɛsɛe a, wɔn ɛrekasanom ne ho de "Frankfurt Airport" no te han mmiɛnsa no mu.
Lufthansa Cargo
image of city
Frankfurt
Munich
Hwehwɛ seisei
image of city
Munich
Frankfurt
Hwehwɛ seisei
image of city
Frankfurt
Istanbul
Hwehwɛ seisei
image of city
Frankfurt
Heathrow
Hwehwɛ seisei
image of city
Frankfurt
Vienna
Hwehwɛ seisei
image of city
Frankfurt
Charles De Gaulle
Hwehwɛ seisei
image of city
Frankfurt
Berlin
Hwehwɛ seisei
image of city
Frankfurt
Barcelona
Hwehwɛ seisei
image of city
Frankfurt
Zurich
Hwehwɛ seisei