China Southern Airlines

  • China Southern Airlines yɛ adeapa bi ahyɛsebea a wɔn a wɔretwa wɔ Haina nan. Ɔyɛ adeapa bi a ɔne wɔafrɛ no nyinaa mu sɛ adehyeɛ mu baako a ne kasanoma a ɔdɔɔdɔ mu no yɛ aseni ho. China Southern Airlines kɔhuhɔ ase ahyɛ asiama ne adwumadi a ɛwɔ aboadze ne aniwuo ho nsei kasa hyɛ 200 seneɛna bɔne mu. Adehyeɛ biara a China Southern Airlines de nyinara no wɔ wɔn aka mu, na wɔde anhwea ahoma ne obuasua adwuma no ahodoɔdɔ mpɔtɔ. China Southern Airlines trenee aboadze sɛnea wɔde asase nua kɔtwaa aboa ne ɛwo de ho di. China Southern Airlines biara faa baa ahohyia nso a wodi baa mmea a ɛyɛ Haina nsia Bahyɛkufo Kɔtowɔ so de anka bɛyɛ adwuma a na wɔde anhwea nna ho di aboa.
China Southern Airlines
image of city
Guangzhou
Shanghai
Hwehwɛ seisei
image of city
Guangzhou
Bangkok
Hwehwɛ seisei
image of city
Guangzhou
Dubai
Hwehwɛ seisei
image of city
Guangzhou
Phuket
Hwehwɛ seisei
image of city
Guangzhou
Ho Chi Minh City
Hwehwɛ seisei
image of city
Guangzhou
Kuala Lumpur
Hwehwɛ seisei