AirAsia

  • AirAsia yɛ mpanyinii ahofetɔ wɔ Malay inia no a ɔtƆ 1993. Afei, ɛyɛ bepɔ bi a ɛwɔ tumi sɛ obiara a ɔbɛka ho ka biako nsɛm wɔ sukuu a ɛbɔɔ Afirika ne Asia nhoma no sɛn ne bo mu so mu no na ɛbɛkɔ biako bi a wɔnam obi gowa no so wɔ 165 tɔ 25 krataa no mu. ɔnamin amoakuaa hub no wɔ Kuala Lumpur tiaa nea ɛkyerɛ Accra Ne Kokisto tɛbirɛ no wie. ɛnanti no afa aburow bi wɔ ntensene ɛyɛ dɔfo ne Nsufo kɛse kɛse biara. ɛwɔ n'akɔnnɔ nhyehyɛ a ɛtɔe no ho adum.
AirAsia
image of city
Singapore
Kuala Lumpur
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Phuket
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Singapore
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Don Muang
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Denpasar
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Ho Chi Minh City
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Chennai
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Guangzhou
Hwehwɛ seisei
image of city
Kuala Lumpur
Penang
Hwehwɛ seisei